Welcome to Zhengzhou Chemprize Biotech. Co. Ltd. Telephone: +86-371-56768238
0371-56768238
Contact Us
Home >> Contact Us >> Detailed content
Contact Us
Time:2016-01-29 16:21:22 Click: author:chemprize
Name: Zhengzhou kaipra Biological Technology Co. Ltd.
Address: bamboo high tech Development Zone in Henan province Zhengzhou City Street No. 6
QQ:27938229 
Cell phone: 15981919713
Telephone: 0371-56768238
Fax: 0371-66658238
e-mail: chemprize@gmail.com